فلزیاب پالسی

فلزیاب پالسی چیست و چگونه کار می کند؟ 

/
فلزیاب پالسی اهداف فلزی اغلب توسط پالس های مغناطیسی کار می کن…